Kitsoer Sjoelchan AroechCompacte Joodse Codex,

met Nederlandse vertaling, commentaar en praktische bijlagen

De kern van de Joodse religie wordt gevormd door voorschriften, die het hele

Joodse leven omvatten. De grondbeginselen van de halacha (Joodse wet) zijn

uitgewerkt in leefregels voor de dagelijkse praktijk. De Kitsoer Sjoelchan

Aroech is de meest gebruikte beknopte weergave van deze regels en is om

zijn helderheid een van de meest bestudeerde werken uit het Jodendom. De

uitgave van het NIK bevat zowel de Hebreeuwse tekst als een Nederlandse

<